Ægteskab og familie

Både mænd og kvinder har ret til selv at vælge, hvem de vil giftes med. I Danmark er det almindeligt, at man bor sammen uden at være gift. Det er strafbart at tvinge nogen til ægteskab.

Uanset om du er mand eller kvinde, bestemmer du selv, hvem du vil giftes med. Det kan være med én af det modsatte køn eller med én af samme køn. Friheden til selv at vælge sin ægtefælle betyder, at det er strafbart, hvis der er nogen, der ønsker at tvinge dig til at blive gift med en person, som du ikke ønsker at blive gift med. Der er ikke én familietype, der er den rigtige. Man kan også vælge at bo sammen og have børn uden at være gift. Man kan have fælles børn, og man kan have sammenbragte børn fra et tidligere forhold.

Manden og kvinden har samme rettigheder og pligter i ægteskabet. Som ægtefæller har man pligt til at forsørge hinanden, og hvis man får børn, har man automatisk fælles forældremyndighed. Forældre har pligt til i fællesskab at forsørge deres børn, og blandt andet sørge for, at børnene trives, går i skole og har et aktivt fritidsliv. I Danmark er det forbudt og strafbart at slå sine børn.

Kontakt

Borgerservice

Hos borgerservice kan du læse mere om betingelserne for ægteskab, ansøge om ægteskab og ansøge om tilladelse til at indgå ægteskab.
www.borger.dk

LOKK Landsorganisation af kvindekrisecentre

Her kan du få hjælp, hvis du er udsat for vold i din familie.

Døgnåben hotline: 70 20 30 82
www.lokk.dk

RED-Safehouse tilbyder krisecenterpladser til enlige unge af begge køn samt unge par, der udsættes for æresrelateret vold i deres familier.

Telefon: 45 11 78 00
www.red-safehouse.dk

Ny i Danmark

Er du ny i Danmark og ønsker du at få din ægtefælle til landet, kan du læse om reglerne for familiesammenføring på nyidanmark.dk
www.nyidanmark.dk

Udlændingestyrelsen

Styrelsen er blandt andet ansvarlig for at behandle ansøgninger om opholdstilladelse til statsborgere i et land uden for Norden og EU/EØS, som skal have en opholdstilladelse for at opholde sig i Danmark.Styrelsen behandler også sager om familiesammenføring med ægtefælle og børn.

Telefon 35 30 88 88, Email: aegtefaelle@us.dk, boern@us.dk

 

Rettigheder og pligter

Du har ret til selv at vælge din ægtefælle. Et ægteskab kan kun indgås, hvis begge parter siger ja af egen fri vilje.

Tvangsægteskaber er forbudt i Danmark. Hvis man føler sig tvunget til at indgå i et ægteskab, man ikke ønsker, kan må få hjælp hos LOKK eller i sin kommune.

Straffen for at tvinge nogen ved vold eller trusler om vold til at indgå et ægteskab eller en religiøs vielse uden juridisk gyldighed er op til fire års fængsel. Udlændinge som straffes for at tvinge nogen til ægteskab eller religiøse vielse uden juridisk gyldighed kan blive udvist.

Det er ulovligt at blive gift, hvis man er

  • Gift i forvejen
  • Under 18 år
  • I nært slægtskab med den, man skal giftes med

Hvis man ikke er gift efter danske retsregler, kan man ikke få skilsmisse efter danske retsregler. Religiøse vielser er ikke juridisk gyldige i Danmark. 

Manden og kvinden har de samme rettigheder og pligter i ægteskabet. De har pligt til at forsørge hinanden. Begge har pligt til at bidrage til forsørgelsen i familien. Det kan være ved at have en indtægt eller ved for eksempel at passe hus og børn.

Hvis man er gift, og den ene ægtefælle bor i udlandet og den anden i Danmark, er der mulighed for at få familiesammenføring. Du kan læse om familiesammenføring på nyidanmark.dk og kan få vejledning hos Udlændingestyrelsen.

 
 
 

Gem pdf Send link