Børn og unge

Drenge og piger har samme rettigheder og skal have samme muligheder i livet. Børn skal behandles med respekt, og har ret til omsorg og tryghed. Voksne må ikke slå børn. I Danmark har det siden 1997 været forbudt for forældre at slå deres børn.

Forældre har ansvar for, at deres børn har et sted at bo, bliver set af en læge, hvis de fejler noget, som kræver behandling, får en uddannelse og bliver beskyttet mod vold og misbrug.

Drenge og piger har ret og pligt til ni års skolegang i Danmark. Det er forældrenes ansvar, at samarbejde med skolen, så barnet får den bedste skolegang. Forældre har ansvar for barnets opdragelse og skal sørge for, at barnet har et godt barneliv. Et godt barneliv både som pige og som dreng betyder at være med i sociale aktiviteter, fx børnefødselsdage, venne-/venindebesøg og lejrskole. Det er derfor vigtigt, at I som forældre giver jeres børn mulighed herfor.

Hvis I har spørgsmål om jeres børns skolegang, kan I altid henvende jer til børnenes klasselærer.

Kontakt

Børns vilkår

Børns Vilkår er en privat humanitær organisation, der arbejder for at sikre børns ret til en god barndom og et godt liv, og at alle børn i Danmark kan få den hjælp, de har behov for. På deres hjemmeside kan du se, hvordan Børns Vilkår kan hjælpe dig, og hvor du kan få den bedste rådgivning. Der er både tilbud til forældre og børn. På forældretelefonen kan du ringe anonymt og tale om dine bekymringer eller problemer med dine børn.

ForældreTelefonen

Telefon: 35 55 55 57 alle hverdage kl. 11 - 23 og i weekenden kl. 11- 19.

Du kan også udfylde den formular, der ligger på hjemmesiden, men så er du ikke længere anonym.

Hvis dine børn har problemer, kan du henvise dem til at kontakte:

Børnetelefonen

- tilbyder gratis og anonym rådgivning til børn og unge.
www.børnsvilkår.dk

Telefon: 116 111

LOKKs ungerådgivning
www.lokk.dk

 

Rettigheder

 • Børn har ret til samme beskyttelse mod vold som voksne.
 • Børn har ret til omsorg og tryghed og til ikke at blive slået.
 • Børn skal respekteres som individer og selvstændige personer, uanset race, tro, kultur og køn.
 • Piger og drenge har samme rettigheder.

Hvis barnet er under 18 år,

 • har det ret til mad, tøj, et sted at bo,
 • har det ret til at blive opdraget til at kunne omgås andre mennesker og til at kunne tage del i samfundet
 • har ret til at gå i skole og til at have tid til fritid og leg.
 • har det ret til beskyttelse, fx mod vold, misbrug og udnyttelse.
 • har det ret til medbestemmelse, som fx indflydelse og ytringsfrihed

Når man er 18 år, kan man

 • stemme og stille op til valg
 • skrive under på kontrakter
 • bestemme over egen økonomi
 • få kørekort
 • gifte sig
 • få egen bolig

Den kriminelle lavalder er 15 år. Hvis man er under 15 år og begår kriminalitet, kan man ikke straffes. I stedet for at komme i fængsel kan man komme på en institution for unge kriminelle.

Forældre har ansvar for deres barn, indtil det bliver 18 år, hvilket betyder, at forældre skal sørge for

 • at barnet bliver passet
 • får mad, tøj og et sted at bo
 • bliver beskyttet mod vold og misbrug
 • får undervisning og uddannelse - og fritidsinteresser

Forældre har pligt til at samarbejde med barnets skole. Det betyder, at forældre skal deltage i forældremøder og arrangementer på skolen og hjælpe med lektier, sørge for at barnet er udhvilet og sørge for, at det har madpakke med i skole.

Børn har ret til

 • ni års undervisning
 • gratis undervisning i folkeskolen
 • bøger og andre undervisningsmaterialer
 • specialundervisning og anden særlig hjælp, hvis der er brug for det
 • tolkebistand, hvis der er brug for det   

Alle børn har mulighed for gratis uddannelse i Danmark. Det betyder, at I som forældre ikke skal betale for, at jeres barn går i folkeskolen, gymnasiet, erhvervsskolen eller på universitetet.

 
 
 

Gem pdf Send link