Ligestilling

Kvinder og mænd, piger og drenge må ikke behandles forskelligt på grund af deres køn. De har samme økonomiske, sociale, kulturelle, borgerlige, seksuelle og politiske rettigheder overalt i samfundet, og begge køn er en ressource for samfundet.

Kvinder og mænd er lige meget værd, de har samme rettigheder, og det er ulovligt at gøre forskel på kvinder og mænd på grund af deres køn.

Man har ret til at bestemme over sig selv, sit liv og sin krop, til at tjene sine egne penge, og man har pligt til at forsørge sin familie, tage ansvar for sine børn, betale skat og deltage i samfundet, uanset om man er mand eller kvinde.

Ligestilling mellem kønnene betyder, at kvinder og mænd skal have mulighed for at leve et liv uden social kontrol og med mulighed for selv at træffe de valg, de ønsker. Ved at kende sine rettigheder i samfundet og i familien, har man mulighed for at leve et godt liv, hvor man kan uddanne sig og udvikle sig.

Danmark har en lov om ligestilling, der giver kvinder og mænd lige rettigheder og lige muligheder.

Under de forskellige emner i web-applikationen kan du læse mere om, hvad ligestilling konkret betyder.

 

Rettigheder

Du må ikke forskelsbehandles på grund af dit køn. Indirekte og direkte forskelsbehandling er ulovlig.

I Danmark er det et grundlæggende princip, at alle bør sikres lige rettigheder og muligheder for at deltage i det danske samfund uanset deres race, etniske oprindelse eller religiøse overbevisning. Etnisk ligebehandling ligger i forlængelse af ligebehandling på andre områder som køn, seksuel orientering, handicap, alder, politisk anskuelse m.v.

 
 
 

Gem pdf Send link