Medborgerskab

Både mænd og kvinder har mulighed for at få indflydelse på de beslutninger, der påvirker hverdagen i Danmark. Ved at deltage i valg og engagere sig i samfundet kan man påvirke de politikere, der er valgt til at repræsentere befolkningen i Folketinget, i regioner og i kommuner.

Når du bor i Danmark, er du en del af et demokratisk samfund. Det betyder, at du som mand eller kvinde har ret til medbestemmelse. Når du er fyldt 18 år, kan du stemme til Folketingsvalget, hvis du har dansk statsborgerskab, og til regions- og kommunalvalgene, hvis du har dansk statsborgerskab eller har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 3 år forud for valgdagen. På den måde får du indflydelse på, hvilke politikere, der skal repræsentere borgerne i Danmark. Det er vigtigt, at alle, der må stemme, bruger deres stemmeret, så de politikere, der bliver valgt, repræsenterer alle i Danmark.

Der er også andre måder at få indflydelse. Det kan være i forældrerådet i skole eller daginstitutioner, kommunernes integrationsråd, frivillige foreninger og boligforeningen, dér hvor man bor. Her har du mulighed for at engagere dig i de samfundsanliggender, du synes er vigtige og ønsker at påvirke. Igennem foreninger og frivilligt arbejde, kan du være med til at påvirke samfundet.

Kontakt

Rådet for Etniske Minoriteter
Rådet for Etniske Minoriteter arbejder for, at etniske minoriteter kan deltage aktivt i samfundet.
www.rem.dk


 

 

 

Rettigheder

Du kan stille op til valg til Folketinget, når du er fyldt 18 år og er dansk statsborger og har stemmeret.

Du kan stille op til valg i en af landets 5 regioner, når du er fyldt 18 år og har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Du kan stille op til kommunalvalg i en af landets 98 kommuner, når du er fyldt 18 år og har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Du kan stemme til Folketingsvalget, når du er fyldt 18 år, men kun hvis du har dansk statsborgerskab.

Du kan stemme til regions- og kommunalvalgene, når du er fyldt 18 år. Men kun hvis du har dansk statsborgerskab, er statsborger i et EU-land, Island eller Norge, eller hvis du har haft fast bopæl i Danmark i de sidste 3 år forud for valgdagen.

Ifølge integrationsloven kan kommunalbestyrelsen oprette integrationsråd. Et integrationsråd fungerer som talerør for etniske minoriteter og rådgiver kommunal-bestyrelsen i forhold til den lokale integrationsindsats.

Du har stemmeret til integrationsrådet, når du er fyldt 18 år, har fast bopæl i en kommune og har udenlandsk oprindelse fra et land uden for Norden og EU. Udenlandsk oprindelse vil sige, at dine forældre er udenlandske statsborgere eller er født i udlandet.

I Danmark er der forenings- og forsamlingsfrihed. Det betyder, at alle har ret til at oprette en forening uden forudgående tilladelse fra en offentlig myndighed eller andre. Foreningen skal dog have et lovligt formål. Forsamlingsfrihed betyder, at man har ret til at forsamle sig i en gruppe af mennesker, fx for at lave en fredelig demonstration.

 

 
 
 

Gem pdf Send link