Økonomi

Løn for eget arbejde er personlig ejendom, uanset om man er mand eller kvinde. Alle over 18 år har ret til at have deres egen økonomi – det vil sige deres egne penge og en bankkonto, som ingen andre har adgang til. Orden i økonomien giver økonomisk frihed.

Man har ret til at bestemme over de penge, man selv tjener. Det er også vigtigt, at man kender sin økonomi og ved, hvordan man bl.a. lægger et budget. Selvom man er gift, er det stadig vigtigt at begge ægtefæller kender til familiens økonomi i tilfælde af, at man skal skilles, eller der sker den ene noget. Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden og deres børn.

Alle over 18 år har ret til at skrive under på kontrakter, f.eks. et banklån eller en købekontrakt. Skriftlige aftaler er bindende. Derfor skal man vide, hvad man skriver under på, så man ikke forpligter sig til noget, man ikke har penge til.

Ægtefæller kan eje familiens værdier sammen, f.eks. hvis man køber en bil eller et hus. Både mand og kone skal læse kontrakten grundigt igennem, og det er vigtigt, at begge skriver under på købskontrakter.

 

Kontakt

Hvor får man hjælp?

Rundt om i landet findes der retshjælp. På en retshjælp kan man få juridiske råd - også om økonomi. Retshjælp er gratis eller koster meget lidt, og man behøver ikke oplyse sit navn.

Ved at søge på internettet kan man finde retshjælp i det område, hvor man bor.

 

Rettigheder og pligter

Hvis du er over 18 år, har du ret til at have en bankkonto, som ingen andre har adgang til.

Du skal have en NemKonto, så arbejdsgiver, stat eller kommune kan overføre penge til dig.

Du har ret til selv at bestemme over de penge, du tjener.

Hvis du er over 18 år, har du ret til at skrive under på kontrakter, f.eks. et banklån eller en købsaftale.

Du har ret og pligt til at vide, hvad du skriver under på. Dette er vigtigt, da skriftlige aftaler er bindende, når du har skrevet under. Hvis du pga. sprog ikke forstår aftalen, skal du få nogen til at hjælpe dig med at oversætte og forstå aftalen.

Du og din ægtefælle har pligt til at forsørge hinanden og jeres børn. 

Når du bliver gift, har du og din ægtefælle fælleseje. Fælleseje omfatter alt, hvad I hver for sig ejer, når I gifter jer. Det kan være et hus eller ejerlejlighed, en bil, opsparing, et musikanlæg eller et smykke. Fælleseje omfatter også alt, du køber eller får, mens du er gift - ting, opsparing, arv, gevinster eller gaver.

Selvom du er gift og har fælleseje, bestemmer du som udgangspunkt over det, du ejer, dvs.:

  • De ejendele, som du selv ejede ved ægteskabsindgåelse
  • De ejendele, som du har anskaffet dig under ægteskabet
  • Lønindtægter eller dagpenge - dog har ægtefæller pligt til at forsørge hinanden
  • De ejendele, som du arver eller får som gave under ægteskabet.

Fælleseje får normalt først betydning i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald.

  

 
 
 

Gem pdf Send link