Skilsmisse

Både manden og kvinden har ret til at kræve skilsmisse, hvis de ikke vil fortsætte med at leve sammen. Ved en skilsmisse deles de fælles værdier lige. Børn har ret til at være sammen med begge deres forældre, selvom forældrene er skilt.

Man har ret til skilsmisse uanset om ens ægtefælle også ønsker det. Hvis I er enige om at blive skilt, kan I blive det med det samme eller efter en separationsperiode.

Hvis I ikke er enige om, at I vil skilles, kan I stadig blive det, men først efter at I har været separeret i mindst 6 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis grunden til skilsmissen er vold, tvang eller utroskab, så kan I blive skilt med det samme uden først at være separeret - også selvom I er ueninge om skilsmissen.

Er I enige om, at I vil skilles, skal I sende en ansøgning til Statsforvaltningen, som bevilger skilsmissen. I skal blive enige om bodeling, hvem der skal have forældremyndighed over jeres eventuelle fælles børn, samværet med børn, børnebidrag, ægtefællebidrag, og hvem der skal have boligen.

Hvis I ikke kan blive enige om skilsmissen, får I vejledning af Statsforvaltningen. 

Kontakt

Statsforvaltningen

Hos Statsforvaltningen kan man søge om separation og skilsmisse. Statsforvaltningen hjælper med rådgivning, hvis man ikke kan blive enige om skilsmisse, forældremyndighed, børnebidrag, ægtefællebidrag, samvær med børnene og bodeling.

Statsforvaltningen har 9 afdelinger rundt om i landet:

Telefon: 72 56 70 00

Læs om åbningstider på Statsforvaltningens hjemmeside
www.statsforvaltningen.dk

Borgerservice

En ansøgning om separation eller skilsmisse skal sendes med e-mail til Statsforvaltningen. Hos Borgerservice kan man få hjælp hertil. Borgerservice har på deres hjemmeside information om separation og skilsmisse.
www.borger.dk

 

 

Rettigheder og pligter

Du har ret til separation, hvis du ikke ønsker at forsætte med at leve sammen med din ægtefælle. Separation betyder, at man ophører med at leve sammen, men fortsat er gift. Hvis man begynder at leve sammen igen, bortfalder separationen.

Du kan blive skilt uden først at være separeret, hvis

  • I er enige om, at I vil skilles
  • Din ægtefælle er utro
  • Der er vold i ægteskabet
  • Din ægtefælle ulovligt har taget jeres fælles børn med til udlandet
  • Din ægtefælle har giftet sig med en anden
  • I ikke har levet sammen de sidste to år 

Ægtefæller har pligt til at forsørge hinanden og deres børn. Hvis I flytter fra hinanden, kan den ene blive pålagt at betale ægtefællebidrag til den anden. Både mænd og kvinder kan søge om ægtefællebidrag. Forsørgelsespligten bortfalder ved separation og skilsmisse, medmindre ægtefællerne aftaler, at pligten skal fortsætte. Hvis ægtefællerne er uenige, er det domstolene, der kan træffe afgørelse herom.

Ved skilsmisse skal ægtefællerne dele deres formue lige, hvis begge ejer mere, end de skylder.

I skal regne ud, hvad I hver især ejer og skylder. Hvis du ejer mere, end du skylder, har du pligt til at dele halvdelen af overskuddet med din ægtefælle. Statsforvaltningen kan vejlede om bodeling.

En skilsmisse efter danske regler gælder, uanset at man ikke har fået en religiøs skilsmisse.

Forældre har forældremyndighed over børnene, indtil børnene er 18 år. Det betyder, at de skal passe og forsørge barnet, og at forældrene bestemmer over barnet.

Hvis man er gift, når barnet bliver født, har man fælles forældremyndighed. Fælles forældremyndighed betyder, at forældre skal være enige om vigtige ting i barnets liv, for eksempel hvilken skole barnet skal gå på, eller om barnet skal flytte til udlandet.

Fælles forældremyndighed fortsætter efter skilsmisse. Hvis forældre er enige om, at den ene forælder skal have forældremyndigheden, kan man aftale det med Statsforvaltningen. Statsforvaltningen hjælper med rådgivning og mægling mellem forældrene. 

Forældre har pligt til at forsørge deres børn. Dette gælder også, selvom man bliver skilt. Hvis forældrene ikke bor sammen, og den ene forælder ikke opfylder sin forsørgelsespligt, kan Statsforvaltningen efter ansøgning pålægge forælderen at betale børnebidrag.

Børnebidrag er et økonomisk bidrag, som den ene forælder betaler til den anden forælder til barnets forsørgelse. Statsforvaltningen kan vejlede om børnebidrag.

 
 
 

Gem pdf Send link