Uddannelse for voksne

Det er vigtigt, at man har en uddannelse, så man kan klare sig godt i samfundet. Uden uddannelse kan det være svært at få et arbejde.

Det er vigtigt at have en uddannelse for at kunne klare sig. Det danske samfund forandrer sig hurtigt, og det betyder, at kravene til, at vi tilegner os viden og lærer noget hele livet bliver større og større.

Uden en uddannelse kan det være svært at få et arbejde. Det er vigtigt at have et arbejde, så man kan tjene sine egne penge og være uafhængig. Et arbejde kan også give dig et fællesskab og et netværk med kollegaer på arbejdspladsen.

Det er nødvendigt at kunne tale dansk, hvis du skal tage en uddannelse. Du kan få undervisning i dansk på et sprogcenter.

Kontakt

Uddannelsesguiden

På uddannelsesguiden kan du finde vejledning, hvis du søger ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, voksenuddannelse eller efteruddannelse.

Du kan bl.a. læse om det danske uddannelsessystem, finde inspiration til hvilken uddannelse du skal vælge og få kontakt med en vejleder, der kan hjælpe dig, hvis du har nogle spørgsmål.
www.ug.dk

UU-Centre (Ungdommens Uddannelsesvejledning)

Der findes UU-Centre i hele landet. Hvis du er under 25 år kan du tale med en vejleder, som kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad du gerne vil uddanne dig til, og hvad dette vil kræve af dig.

Studievalg-Center

Der findes 7 regionale studievalgscentre. På centrene kan du få vejledning, hvis du ønsker at tage en videregående uddannelse.
www.ug.dk

Jobcenter Danmark

Hvis du er over 25 år, kan du få vejledning om uddannelsesvalg og krav til studiet på dit lokale jobcenter. Det gælder, både hvis du har et arbejde eller er ledig.
www.jobnet.dk

Ny i Danmark

Hvis du ønsker at søge permanent opholdstilladelse og/eller at blive dansk statsborger, skal du bestå en prøve i dansk. Du kan læse mere på Ny i Danmarks hjemmeside.
www.nyidanmark.dk

SU - Statens Uddannelsesstøtte

Her kan du læse om reglerne for at få SU. Du kan også søge om SU på hjemmesiden.
www.su.dk

Sprogcenter

Der findes sprogcentre over hele landet. Sprogcentret tilbyder voksne udlændinge danskundervisning. Danskundervisningen er gratis, hvis du har opholdstilladelse og en folkeregisteradresse i Danmark.

 

Rettigheder

Langt de fleste uddannelser i Danmark er gratis, og der er mulighed for at modtage uddannelsesstøtte, mens du uddanner dig, hvis du er over 18 år.

 

 
 
 

Gem pdf Send link