Vold i familien og voldtægt

Både kvinder, mænd, piger og drenge har ret til at sige nej til alle former for vold. Vold kan bl.a. være fysisk, psykisk og seksuel. Den, der udsættes for volden, er ofte i en nær relation til den, der udøver volden. Vold i familien er en kriminel handling, som du har ret til at anmelde til politiet. I Danmark er det forbudt at slå børn. Voldtægt er strafbart. Den, der bliver voldtaget, er aldrig selv skyld i det.

Vold er ulovlig i Danmark, og du skal, for din egen og dine børns skyld, søge hjælp til at komme fri af volden. Vold og seksuelle overgreb er kriminelle handlinger, som er strafbare. Du har ret til at anmelde et overgreb.

Der er forskellige former for vold, som både mænd og kvinder kan blive udsat for:

  • Fysisk vold; fx slag og kvælertag
  • Psykisk vold; fx at blive kontrolleret, nedgjort, begrænset eller truet med vold
  • Seksuel vold; fx hvis du bliver voldtaget af din partner
  • Materiel vold; fx hvis dit tøj og dine ting bliver ødelagt med vilje
  • Økonomisk vold; fx hvis en anden bestemmer over din økonomi uden din tilladelse

Der findes krisecentre for kvinder over hele landet. Du kan bo på et krisecenter i en periode, hvis du er udsat for vold eller trusler om vold. Du kan bo der sammen med dine børn. Der findes også krisecentre for voldsramte mænd og familier samt par og enlige mænd, der er udsat for æresrelateret vold.

Hvis du har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, eller at en person, du kender, gentagne gange tvinger dig til sex, kan du henvende dig til det nærmeste Center for Voldtægtsofre. Det er også voldtægt, hvis din ægtefælle tvinger dig til sex mod din vilje.

Hvis man har været udsat for voldtægt eller voldtægtsforsøg, er det vigtigt at opsøge hjælp.

 

Kontakt

LOKK - Landsorganisation af kvindekrisecentre i Danmark

Hvis du bliver udsat for vold fra en i din familie, kan du søge hjælp hos LOKK eller på et krisecenter. Her kan du bo i sikkerhed i en længere periode. Hvis du har mistanke om, at en nær ven eller en i din familie, bliver udsat for vold, kan du også ringe til LOKKs hotline, og få vejledning i, hvordan du kan hjælpe. LOKK yder juridisk rådgivning om skilsmisse, opholdstilladelse og sociale rettigheder til familiesammenførte kvinder, der er udsat for vold i deres familie.

Du kan ringe anonymt til LOKK's hotline, hvis du har brug for råd og vejledning.

Døgnåben hotline: 70 20 30 82
www.lokk.dk

Er du ung med etnisk minoritetsbaggrund kan du få hjælp af LOKKs rådgivningsteam.
www.etniskung.dk

Mandekrisecentre

Der er også krisecentre for mænd, hvor en mand bo, hvis han har været udsat for fysisk eller psykisk vold fra sin kone eller sin familie.
www.voldmodmand.dk

RED-Safehouse tilbyder krisecenterpladser til enlige unge af begge køn samt unge par, der udsættes for æresrelateret vold fra deres familier.
www.safehouse.dk

Center for voldtægtsofre

Der findes et center for voldtægtsofre i hver region i Danmark.
www.voldtaegt.dk

 

Rettigheder og pligter

Både kvinder og mænd har ret til at bestemme over deres egen krop. Du har ret til at sige nej til sex med din mand eller din kone.

Det er ulovligt og strafbart at udsætte både voksne og børn for fysisk, psykisk eller seksuel vold. Du har ret til at anmelde vold til politiet.

Det er forbudt at tvinge nogen til sex. Hvis man er blevet voldtaget, bør man gå til politiet med det samme.

  • Du kan få hjælp døgnet rundt på krisecentre i hele Danmark.
  • Du har ret til at bo sammen med dine børn på et kvindekrisecenter.
  • Du har ret til at få hjælp i din kommune, hvis du udsættes for vold i din familie.

Du har ret til at sige "nej" til sex - og du har ret til, at dit "nej" blive respekteret. Et "nej" til sex skal respekteres, også selvom der ikke bliver sagt "nej" fra begyndelsen. Sex uden samtykke er voldtægt.

 
 
 

Gem pdf Send link