کار

از نظر شغل و کار زنان و مردان حقوق، وظایف و امکانات یکسان دارند. هردو منابع مهمی برای جامعه میباشند و اکثریت زنان در دانمارک اشتغال بکار دارند، حتی بعد از ازدواج یا بچه دار شدن.

داشتن کار، فرد را از نظر مالی مستقل میسازد و به او امکان تأمین زندگی خود و خانواده اش را میدهد. حقوقی که دریافت میکنید مال شماست. شما حق دارید حساب بانکی خود را داشته باشید و خودتان در مورد پول هایتان تصمیم بگیرید.

زمانیکه اشتغال بکار دارید، پول بازنشستگی پس انداز میکنید، تا در زمان پیری که دیگر کاری ندارید، درآمدی داشته باشید

تماس

اداره کاریابی

در سایت    www.jobnet.dk میتوانید امکانات اداره های کار در اینترنت را ببینید. در این سایت از جمله میتوانید اداره کاریابی در محله خود و اطلاعات درباره جستجوی کار و تحصیل را پیدا نمایید.

اگر بیکار شوید باید اولین روز بیکاری در www.jobnet.dk نام نویسی کنید.
www.jobnet.dk

اتحادیه های صنفی

در دانمارک عضویت در اتحادیه صنفی معمول است. بعضی اتحادیه های صنفی فقط اعضاء از یک رشته خاص دارند، و اتحادیه های دیگر اعضاء با انواع مختلف شغل ها. اتحادیه صنفی تان میتواند در رابطه با مقررات مربوط به حقوق، ساعات کار، مرخصی زایمان، اخراج و مرخصی به شما کمک کند.

سرویس شهروندان

مرکز سرویس شهروندان محله شما میتواند در صورتیکه بیکار شوید  به شما کمک کند.
www.borger.dk

 

حقوق و وظایف

بدون توجه به جنسیت، حق شماست که حقوق یکسان مانند همکارانی که کار مشابه شما را انجام میدهند یا ارزش کار آنها مشابه آنچه که شما انجام میدهید میباشد، دریافت نمایید.

در فعالیت های کاری زنان و مردان وظایف یکسان دارند.
یعنی:

  • هم زنان هم مردان باید زندگی خود را تأمین کنند. زن و شوهر و شرکاء زندگی موظفند که زندگی یکدیگر را تأمین کنند.
  • اگر تحصیل راه رسیدن برای کاریابی باشد، هم زنان هم مردان باید تحصیل کنند.
  • هم زنان هم مردان باید برای گرفتن کار فعالانه تلاش کنند وگرنه حق دریافت حقوق بیکاری یا کمک نقدی را از دست میدهند.

حقوق تان درآمد شخصی شماست، چه مرد باشید چه زن. همه افراد بالای ۱۸ سال حق دارند که امور مالی خود را داشته باشند - یعنی پول و حساب بانکی خود را که فقط خودشان به آن دسترسی دارند. خود شما بانکی را انتخاب میکنید که میخواهید در آن حساب حقوقی تان را داشته باشید.

 
 
 

فایل پی دی اف را حفظ کنید لینک بفرستید