طلاق

هم مرد هم زن در صورتیکه مایل به ادامه زندگی با هم نباشند، حق دارند تقاضای طلاق بکنند. در طلاق چیزهای باارزش مشترک بشکل مساوی تقسیم میشود. کودکان حق دارند با هر دو والدین خود باشند، حتی اگر والدین از هم طلاق گرفته اند.

فرد حق دارد طلاق بگیرد، بدون توجه به اینکه همسرش هم چنین میخواهد یا نه. اگر توافق دارید از هم طلاق بگیرید، میتوانید بلافاصله  یا پس از دوران جدایی این کار را بکنید. اگر توافق ندارید که از هم طلاق بگیرید، میتوانید همچنان ولی بعد از دستکم ششماه جدایی این کار را بکنید. البته در صورتیکه علت طلاق برای مثال ضرب و شتم، اجبار یا خیانت در زناشویی باشد، چنین نیست و میتوانید بلافاصله و بدون دوران جدایی طلاق بگیرید، حتا اگر توافق نباشد.       

اگر توافق دارید که طلاق بگیرید باید تقاضانامه ای را به اداره امور دولتی که مجوز طلاق را صادر میکند، بفرستید. باید در خصوص تقسیم دارایی، حضانت فرزندان مشترک، تماس با فرزندان، نفقه فرزند، نفقه همسر و اینکه منزل به کی تعلق میگیرد به توافق برسید.      

اگر نمیتوانید در خصوص طلاق به توافق برسید در اداره امور دولتی به شما کمک میشود.

تماس

اداره امور دولتی

در اداره امور دولتی میتوان تقاضای جدایی و طلاق داد. اگر زوجین نتوانند در مورد طلاق، حضانت، نفقه فرزند، نفقه همسر، تماس با فرزندان و تقسیم دارایی به توافق برسند اداره امور دولتی آنها را راهنمایی میکند.

اداره امور دولتی در سراسر کشور ۹ بخش  دارد.

  تلفن: ۰۰ ۷۰ ۵۶ ۷۲

در سایت
www.statsforvaltningen.dk

درباره ساعات کار اداره امور دولتی بخوانید.

سرویس شهروندان

تقاضای جدایی یا طلاق باید از طریق ایمیل به اداره امور دولتی فرستاده شود. در سرویس شهروندان میتوان در این مورد کمک گرفت. سرویس شهروندان در سایت خود اطلاعاتی درباره جدایی و طلاق دارد.
www.borger.dk

 

حقوق و وظایف

اگر نخواهید به زندگی مشترک با همسر خود ادامه بدهید، حق دارید جدا شوید. جدایی بدین معنیست که با هم زندگی نمیکنند ولی همچنان زن و شوهر هستند. اگر شروع کنند دوباره با هم زندگی کنند جدایی باطل میشود.

شما میتوانید بدون اینکه اول جدا شوید طلاق بگیرید اگر

  •  توافق دارید از هم طلاق بگیرید
  • همسرتان خیانت کرده است
  • خشونت در این ازدواج رخ داده
  • همسرتان غیرقانونی فرزندان مشترک شما را با خود به خارج از کشور برده
  • همسرتان با دیگری ازدواج کرده
  • در دو سال گذشته با هم زندگی نکرده اید

زن و شوهر وظیفه سرپرستی همدیگر و فرزندان خود را دارند. اگر از هم جدا شوید میتوان یکی را موظف به پرداخت نفقه همسر به دیگری کرد. هم مرد هم زن میتواند تقاضای نفقه همسر کند. وظیفه سرپرستی در صورت جدایی و طلاق لغو میشود مگرآنکه زوجین توافق کنند که این وظیفه همچنان باید ادامه داشته باشد. اگر زوجین توافق نداشته باشند، دادگاه در این مورد رأی میدهد.

در صورت طلاق باید زن و شوهر سرمایه خود را بطور مساوی بین خود تقسیم کنند اگر دارایی آنها بیشتر از بدهی باشد. باید حساب کنید که هر کدام بنوبه خود چقدر دارایی و بدهی دارید. اگر دارایی شما بیشتر از بدهی تان باشد موظفید که نصف مبلغ اضافی را بین خود و همسرتان تقسیم کنید. اداره امور دولتی میتواند در مورد تقسیم دارایی کمک کند.

حتی بدون طلاق مذهبی طلاق بر اساس مقررات دانمارک اعتبار دارد.

والدین حضانت فرزندان را دارند تا آنها ۱۸ ساله شوند. یعنی آنها باید مواظبت و سرپرستی فرزند را بعهده بگیرند و برای کودک تصمیم بگیرند. اگر هنگام تولد کودک والدین ازدواج کرده باشند یا بعداً ازدواج کنند، حضانت مشترک است. حضانت مشترک بدنی معنیست که والدین باید در مورد مسائل مهم زندگی بچه با هم توافق داشته باشند، برای مثال کودک باید به کدام مدرسه برود یا بچه باید به خارج از کشور نقل مکان کند.      

حضانت مشترک پس از طلاق ادامه دارد. اگر پدر و مادر توافق کنند که یکی از آنها باید حضانت را دارا باشد میتوان با اداره امور دولتی چنین قراری گذاشت. اداره امور دولتی در خصوص راهنمایی و میانجیگری بین والدین کمک میکند.

والدین وظیفه دارند خرج فرزندانشان را تأمین کنند. این نکته حتی در صورت طلاق نیز صادق است. اگر والدین با هم زندگی نکنند و یکی از آنها به وظیفه خود در تأمین خرج عمل ننماید، اداره امور دولتی میتواند پس از تسلیم تقاضا او را وادار به پرداخت نفقه فرزند کند. نفقه فرزند یک کمک مالی است که یکی از والدین بابت خرج فرزند به دیگری میپردازد.  اداره امور دولتی میتواند در مورد نفقه فرزند شما را راهنمایی کند.

 
 
 

فایل پی دی اف را حفظ کنید لینک بفرستید