خشونت در خانواده و تجاوز جنسی.

هم زنان، مردان، هم دختران و پسران حق دارند هر نوع خشونت را رد کنند. خشونت میتواند بدنی، روحی و جنسی باشد. کسی که مورد خشونت قرار میگیرد اغلب نسبت نزدیک به ضارب دارد. خشونت در خانواده عمل خلاف است که شما حق دارید به پلیس شکایت کنید. در دانمارک کتک زدن کودکان ممنوع است. تجاوز مجازات دارد. شخصی که به او تجاوز شده، هرگز خودش مقصر نیست.

خشونت در دانمارک غیرقانونیست و شما باید بخاطر خود و فرزندانتان برای رهایی از خشونت، تقاضای کمک کنید. خشونت و حملات جنسی عمل خلاف است که مجازات دارد. شما حق دارید از بابت حمله و تهاجم شکایت کنید.

انواع مختلف خشونت وجود دارد که هم مردان هم زنان میتوانند به آن دچار شوند: 

  • خشونت بدنی؛ مانند ضربه و فشار دادن گلو
  • خشونت روحی؛ مانند تحت کنترل بودن، تحقیر شدن، محدود شدن یا تهدید به خشونت
  • خشونت جنسی؛ برای مثال اگر شریک زندگی تان به شما تجاوز کند
  • خشونت مادی؛ برای مثال اگر لباس و وسایل شما عمداً خراب شود
  • خشونت مالی؛ مثلا اگر کسی بدون اجازه شما در امور مالی تان تصمیم بگیرد

خانه های امن برای زنان در سراسر کشور وجود دارد. اگر مورد خشونت قرار گرفته یا تهدید به خشونت شده اید، میتوانید برای مدتی در یک خانه امن زندگی کنید. میتوانید همراه با فرزندان تان در آنجا زندگی کنید. مراکزی هم برای مردان، خانواده ها و همچنین زوجین و مردان مجردی که بدلایل ناموسی مورد خشونت قرار گرفته اند، وجود دارد.

اگر به شما تجاوز یا سعی بر تجاوز شده یا یک کسی که میشناسید چندین بار شما را وادار به سکس کرده، میتوانید به نزدیک ترین مرکز قربانیان تجاوز جنسی مراجعه نمایید. اگر همسرتان بر خلاف میل تان شما را وادار به سکس کند، این هم تجاوز جنسی است.

اگر به شخص تجاوز جنسی یا سعی بر تجاوز شده، مهم است که تقاضای کمک کند.

تماس

LOKK- سازمان کشوری خانه های امن برای زنان در دانمارک

اگر زن هستید و یک عضو خانواده تان شما را مورد خشونت قرار داده، میتوانید از LOKK یا یک خانه امن زنان تقاضای کمک کنید. در اینجا میتوانید برای مدت طولانی در امان زندگی کنید. اگر شک دارید که دوست نزدیک یا کسی در خانواده شما مورد خشونت قرار میگیرد، میتوانید به تلفن اضطراری LOKK زنگ بزنید و راهنمایی شوید که چگونه میتوانید کمک کنید. LOKK در مورد طلاق، اجازه اقامت و حقوق اجتماعی زنانی که به خانواده ملحق شده و توسط آنها مورد خشونت قرار گرفته اند، از نظر حقوقی وقانونی راهنمایی میکند. 

اگر به راهنمایی و مشورت نیاز دارید، بدون ذکر نام میتوانید به تلفن اضطراری LOKK زنگ بزنید .

تلفن اضطراری: ۸۲ ۳۰ ۲۰ ۷۰

www.lokk.dk

  اگر جوانی از اقلیت های قومی هستید میتوانید از تیم   www.etniskung.dk کمک بگیرید

  خانه های امن برای مردان

خانه های امن برای مردان هم وجود دارد، که اگر یک مرد توسط زنش یا خانواده اش مورد خشونت جسمی یا روحی قرار گرفته باشد، میتواند در آنجا زندگی کند.
www.voldmodmand.dk

سازمان خانه های امن RED  به جوانان مجرد دختر و پسر و همچنین زوج های جوان که توسط خانواده های خود مورد خشونت ناموسی قرار گرفته اند، پناه میدهد.
www.red-safehouse.dk

مرکز قربانیان تجاوز جنسی

در هر منطقه در دانمارک یک مرکز برای قربانیان تجاوز جنسی وجود دارد.
www.voldtaegt.dk

 

حقوق و وظایف

هم زنان هم مردان حق اختیار بدن خود را دارند. شما حق دارید به شوهر یا زن خود بگویید که سکس نمیخواهید.

خشونت بدنی، روحی یا جنسی هم بزرگسالان هم کودکان غیرقانونیست و مجازات دارد. شما حق دارید بخاطر خشونت به پلیس شکایت کنید.

مجبور کردن کسی به سکس ممنوع است. اگر به کسی تجاوز شده باید بلافاصله نزد پلیس مراجعه کند.

در خانه های امن برای زنان در سراسر دانمارک میتوانید شبانه روزی کمک دریافت نمایید.

حق دارید در یک خانه امن برای زنان همراه با فرزندان خود زندگی کنید.

اگر توسط خانواده خود مورد خشونت قرار بگیرید، حق دارید از کمون تان کمک بگیرید.

حق دارید به سکس "نه" بگویید - حق شماست که به "نه" شما احترام گذاشته شود. باید به "نه" گفتن به سکس احترام گذاشت، حتا اگر در ابتدا "نه" گفته نشود. سکس  بر خلاف رضایت تجاوز جنسی است.

 
 
 

فایل پی دی اف را حفظ کنید لینک بفرستید